მეზობელი სიტყვები
karyolysis
არსებითი სახელი
/͵kærɪʹɒlɪsɪs/

(pl karyolyses) ციტ. კარიოლიზისი, ბირთვის სრული დაშლა (უჯრედის სიკვდილის დროს).