მეზობელი სიტყვები
karyolitic
ზედსართავი სახელი
/͵kærɪəʹlɪtɪk/

ციტ. კარიოლიზური, კარიოლიზისისა [იხ. აგრ. karyolysis].