მეზობელი სიტყვები
ketogenesis
არსებითი სახელი
/͵ki:təʊʹdʒɛnɪsɪs/

(pl ketogeneses) ბიოქ., ფიზიოლ. კეტოგენეზი, კეტონური სხეულების წარმოქმნა [იხ. აგრ. ketone body].