მეზობელი სიტყვები
kinaesthetic
ზედსართავი სახელი
/͵kaɪnɪsʹθɛtɪk, ͵kaɪnɪ-/

კინესთეტიკური, კინესთეტური, კინესთეზიისა; მოტორული [იხ. აგრ. kinaesthesis].