მეზობელი სიტყვები
kinetid
არსებითი სახელი
/kaɪʹnɛtɪd/

მიკრ. კინეტიდა (ერთი ან რამდენიმე კინეტოსომისგან და მისი შოლტისგან ან წამწამისგან შემდგარი სტრუქტურა ინფუზორიებსა და შოლტოსნებში) [იხ. აგრ. kinetosome].