მეზობელი სიტყვები
king sago palm
/͵kɪŋʹseɪgəʊpɑ:m/