მეზობელი სიტყვები
L
/ɛl/

1. აბრევ. = leucine;

2. = linking number.