მეზობელი სიტყვები
Labiatae
არსებითი სახელი
/ʹleɪbɪəti:/

pl ბოტ. მოძვ. ტუჩოსანნი (Labiatae fam.) [იხ. აგრ. Lamiaceae].