მეზობელი სიტყვები
labiella
არსებითი სახელი
/͵leɪbɪʹælə/

(pl labiellae)

1. ფეხს. ლაბიელა, პირის აპარატი (მრავალფეხიანებისა);

2. ენტ. ჰიპოფარინქსი [იხ. აგრ. hypopharynx].