მეზობელი სიტყვები
labium
არსებითი სახელი
/ʹleɪbɪəm/

(pl labia)

1. ბაგე, ტუჩი; ბაგის / ტუჩის მსგავსი ორგანო ან სტრუქტურა; labium majus ანატ. დიდი სასირცხო ბაგე [იხ. აგრ. labia majora]; labium minus ანატ. მცირე სასირცხო ბაგე [იხ. აგრ. labia minora];

2. 1) ენტ. ლაბიუმი, ქვედა ტუჩი (ერთმანეთთან შეზრდილი მეორეული მაქსილებისგან წარმოქმნილი ორგანო მწერების პირის აპარატის ქვედა ნაწილში);

2) ფეხს. ლაბიუმი (ორგანო ზოგიერთი ფეხსახსრიანის პირის აპარატის ქვედა ნაწილში).