მეზობელი სიტყვები
labyrinthodont
ზედსართავი სახელი
/͵læbəʹrɪnθədɒnt/

ზოოლ. ლაბირინთოდონტული, ძლიერდანაოჭებული დენტინის შრის მქონე კბილები რომ აქვს (ხშ. ითქმის განამარხებული ამფიბიების, ლაბირინთოდონტების შესახებ) [იხ. აგრ. Labyrinthodontia].