მეზობელი სიტყვები
lactoperoxidase
არსებითი სახელი
/͵læktəʊpəʹrɒksɪdeɪz/

ბიოქ. ლაქტოპეროქსიდაზა (ფერმენტი; აბრევ. LPO).