მეზობელი სიტყვები
LPO
/͵ɛlpi:ʹəʊ/

აბრევ. = lactoperoxidase.