მეზობელი სიტყვები
ladybugs
/ʹleɪdɪbʌgz/

უპირატ. ამერ. = ladybird beetles.