მეზობელი სიტყვები
machairodont
არსებითი სახელი
/məʹkaɪərədɒnt/

პალეონტ. ხმალკბილა ვეფხვი (აგრ. sabretooth).