მეზობელი სიტყვები
malacostracans
/͵mæləʹkɒstrəkənz/