მეზობელი სიტყვები
menstruous
ზედსართავი სახელი
/ʹmɛnstrʊəs/

ფიზიოლ. 1) = menstrual;

2) მენსტრუაციის / თვიურის მქონე.