მეზობელი სიტყვები
M-line
არსებითი სახელი
/͵ɛmʹlaɪn/

ციტ. M-ხაზი (H-ზონის / A-დისკოს და შესაბამისად სარკომერის ცენტრალური ხაზი) [იხ. აგრ. H-zone, A-band].