მეზობელი სიტყვები
myxospore
არსებითი სახელი
/ʹmɪksəʊspɔ:(r)/

ბაქტ. მიქსოსპორა, მიქსობაქტერიების სპორა (რომელიც მიქსოსპორანგიუმში ვითარდება) [იხ. აგრ. myxosporangium].