მეზობელი სიტყვები
MZ twins
/͵ɛmzɛdʹtwɪnz/

monozygotic twins-ის შემოკლ.