მეზობელი სიტყვები
Na+/Ca2+ exchanger
/͵səʊdɪəm͵kælsɪəmɪksʹtʃeɪndʒə(r), ͵nɑ:plʌs͵kɑ:tu:plʌs-/