მეზობელი სიტყვები
Na⁺/K⁺ ATPase
არსებითი სახელი
/͵səʊdɪəmpəʊ͵tæsɪəm͵eɪti:pi:ʹeɪz, ͵nɑ:plʌs͵keɪplʌs-/

ბიოქ. ნატრიუმ-კალიუმის ატფ-აზა, ნატრიუმ-კალიუმის / ნატრიუმის ტუმბო [იხ. აგრ. sodium pump].