sodium pump
არსებითი სახელი
/ʹsəʊdɪəm͵pʌmp/

ბიოქ. ნატრიუმის ტუმბო, ნატრიუმ-კალიუმის ტუმბო (ცხოველური უჯრედების მემბრანის ანტიპორტერული ფერმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს უჯრედიდან ნატრიუმის იონების გატანასა და მათ ნაცვლად კალიუმის იონების შეტანას; აგრ. sodium-potassium pump, Na+/K+ ATPase).