მეზობელი სიტყვები
narcissi
/nɑ:ʹsɪsəsaɪ/

narcissus-ის pl.