მეზობელი სიტყვები
narcissus
არსებითი სახელი
/nɑ:ʹsɪsəs/

(pl narcissi) ბოტ. ნარგიზი (Narcissus gen.).