მეზობელი სიტყვები
nasute I
არსებითი სახელი
/ʹneɪsju:t/

ენტ. კლიპეუსის მქონე ჯარისკაცი ტერმიტი (აგრ. nasutus) [იხ. აგრ. nasus 1].