მეზობელი სიტყვები
nasute II
ზედსართავი სახელი
/ʹneɪsju:t/

ენტ. კლიპეუსის მქონე (ითქმის ჯარისკაცი ტერმიტის შესახებ) [იხ. აგრ. nasus 1].