მეზობელი სიტყვები
navel string
არსებითი სახელი
/ʹneɪvlstrɪŋ/

ანატ. ჭიპლარი (აგრ. umbilical cord).