მეზობელი სიტყვები
umbilical cord
არსებითი სახელი
/ʌm͵bɪlɪklʹkɔ:d/

ანატ. ჭიპლარი (აგრ. navel string).