მეზობელი სიტყვები
necrotroph
არსებითი სახელი
/ʹnɛkrəʊtrəʊf/

1. ნეკროტროფი, მასპინძლის ქსოვილების ან მასპინძლის კვდომის გამომწვევი ორგანიზმი (უპირატ. პარაზიტული სოკო);

2. = necrophage.