მეზობელი სიტყვები
nematode
არსებითი სახელი
/ʹnɛmətəʊd/

ჰელმ. 1) ნემატოდა, მრგვალი ჭია;

2) pl = Nematoda.