მეზობელი სიტყვები
obelion
არსებითი სახელი
/əʊʹbi:lɪən/

(pl obelia) ანატ. ობელიონი (კრანიომეტრიული წერტილი საგიტალურ ნაკერზე, თხემის ხვრელებს შორის).