მეზობელი სიტყვები
oblique
ზედსართავი სახელი
/əʹbli:k/

1. ბოტ. არატოლგვერდა, ასიმეტრიული (ითქმის ფოთლის შესახებ);

2. ანატ. ირიბი (ითქმის კუნთის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთი ბოლოთი ძვალს არ ემაგრება) [იხ. აგრ. obliquus].