მეზობელი სიტყვები
obliquus
არსებითი სახელი
/əʹbli:kwəs/

(pl obliqui) ანატ. ირიბი კუნთი (თვალისა, ყურისა, მუცლისა და სხვ.).