მეზობელი სიტყვები
ocellar
ზედსართავი სახელი
/əʊʹsɛlə(r)/

ზოოლ. თვალაკისა, მარტივი თვალისა, თვალაკთან / მარტივ თვალთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. ocellus 1 და 2].