მეზობელი სიტყვები
ocellated
ზედსართავი სახელი
/ʹɒsɪleɪtɪd/

1. 1) ზოოლ. თვალაკ˂ებ˃იანი, მარტივი თვალ˂ებ˃ის მქონე;

2) ზოოლ., ბოტ. თვალის მსგავსი ხალების / ლაქების მქონე, კოპლებიანი;

2. ზოოლ., ბოტ. თვალის მსგავსი (ითქმის ხალის, ლაქის ან კოპლის შესახებ) [იხ. აგრ. ocellus].