მეზობელი სიტყვები
octoploidy
არსებითი სახელი
/ʹɒktəplɔɪdɪ/

გენ. ოქტოპლოიდია, ოქტოპლოიდურობა [იხ. აგრ. octoploid II].