მეზობელი სიტყვები
ostiolar
ზედსართავი სახელი
/ʹɒstɪəʊlə(r)/

ნასვრეტისა, მომცრო ხვრელისა და ა.შ. [იხ. აგრ. ostiole].