მეზობელი სიტყვები
pangolin
არსებითი სახელი
/ʹpæŋgəlɪn, pæŋʹgəʊlɪn/

მმლ. პანგოლინი (Manis gen.) აგრ. scaly anteater.