მეზობელი სიტყვები
scaly anteater
/͵skeɪlɪʹænti:tə(r)/