მეზობელი სიტყვები
phloem
არსებითი სახელი
/ʹfləʊɛm/

ბოტ. ლაფანი, ფლოემა (ჭურჭლოვანი მცენარეების გამტარი ქსოვილი, რომლითაც ხორციელდება ფოტოსინთეზის პროდუქტების ფოთლებიდან ღეროებსა და ფესვებისაკენ გადაადგილება) [შდრ. აგრ. xylem].