მეზობელი სიტყვები
xylem
არსებითი სახელი
/ʹzaɪləm/

ბოტ. მერქანი, ქსილემა (ჭურჭლოვანი მცენარეების ძირითადი საყრდენი და გამტარი ქსოვილი, რომლითაც ხორციელდება წყლისა და საკვები ნივთიერებების ფესვებიდან ორგანოებამდე გადაადგილება) [შდრ. აგრ. phloem].