მეზობელი სიტყვები
pinacocyte
არსებითი სახელი
/ʹpɪnəkəʊsaɪt/

ზოოლ. პინაკოციტი (ღრუბელების პინაკოდერმის ბრტყელი უჯრედი) [იხ. აგრ. pinacoderm].