მეზობელი სიტყვები
pinacoderm
არსებითი სახელი
/ʹpɪnəkəʊdɜ:m/

ზოოლ. პინაკოდერმა (ღრუბელების სხეულის გარეთა შრე / ეპიდერმისი) [იხ. აგრ. pinacocyte].