მეზობელი სიტყვები
plasmodial slime moulds
არსებითი სახელი
/͵plæzʹməʊdɪəl͵slaɪmʹməʊldz/

pl მიკრ. პლაზმოდიალური ლორწოვანი სოკოები (აგრ. acellular slime moulds) [იხ. აგრ. , Myxogastria].