მეზობელი სიტყვები
primordial germ cell
არსებითი სახელი
/praɪ͵mɔ:dɪəlʹdʒɜ:msɛl/

ემბრ. პრიმორდიალური სასქესო უჯრედი, პირველადი სასქესო უჯრედი, სასქესო უჯრედის წინამორბედი (რომელიც სასქესო ჯირკვლისკენ / გონადისკენ მიგრირებს; აბრევ. PGC).