მეზობელი სიტყვები
pulmonary circulation
არსებითი სახელი
/͵pʌlmənərɪ͵sɜ:kjəʹleɪʃn/

ფიზიოლ. სისხლის მიმოქცევის მცირე წრე, სისხლის მიმოქცევის ფილტვის წრე (ხერხემლიანებში / სამ- და ოთხსაკნიანი გულის მქონე ორგანიზმებში) [შდრ. აგრ. systemic circulation].