მეზობელი სიტყვები
systemic circulation
არსებითი სახელი
/sɪ͵stɛmɪk͵sɜ:kjəʹleɪʃn/

ფიზიოლ. სისხლის მიმოქცევის დიდი წრე (უმაღლეს ხერხემლიანებში / სამ- და ოთხსაკნიანი გულის მქონე ორგანიზმებში) [შდრ. აგრ. pulmonary circulation].