მეზობელი სიტყვები
quill
არსებითი სახელი
/kwɪl/

1. ორნ. 1) კალამი (ბუმბულის ღეროს ქვედა, მარაოს მოკლებული ნაწილი; აგრ. calamus);

2) = quill feather;

2. ზოოლ. ეკალი (მაჩვზღარბასი და მისთ.).