მეზობელი სიტყვები
racemic
ზედსართავი სახელი
/rəʹsi:mɪk, rəʹsɛmɪk/

ბიოქ. რაცემიული (ითქმის ნარევის შესახებ) [იხ. აგრ. racemate].